Navigácia

Rada školy

Členovia Rady školy

Ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Župčany sa uskutočnilo dňa 30.11.2017.

 

Členovia rady školy:

Mgr.Turóci Rastislav            - delegovaný zástupca zriaďovateľa      

Mgr.Leško Cyril                   - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Ing.Hudák Martin                - zvolený zástupca rodičov ZŠ

JUDr.Andrejková Daniela   - zvolený zástupca rodičov ZŠ, podpredseda RŠ

Bc.Dancáková Zuzana        - zvolený zástupca rodičov MŠ          

Mgr.Kaščáková Marianna   - zvolený zástupca rodičov MŠ

Kuchariková Iveta               - zvolený zástupca pedag. zamestnancov MŠ

Blihárová Zuzana                - zvolený zástupca nepedag. zamest. ZŠ s MŠ

Mgr.Jacková Alena             - zvolený zástupca pedag.zamest.ZŠ, predseda RŠ

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Župčany 171
    Župčany 171
    08001 Prešov
  • ZŠ +421 517747470
    MŠ +421 517714896

Fotogaléria