Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Župčany 171
  Župčany 171
  08001 Prešov
 • ZŠ +421 517747470
  MŠ +421 517714896

Fotogaléria

Školský rok:
Pondelok 19. 3. 2018
Počet návštev: 341669

Narodeniny a meniny

Novinky

 • Pozývame Vás na slávnostný zápis do 1.ročníka na školský rok 2018/2019, ktorý sa uskutoční dňa 5. apríla 2018 o 16.00 hod. v budove ZŠ.

 • Spali sme v škole a bolo super! Večer 16.3. sme sa do školy vrátili ešte raz o 17.30 hod. Vojsť dnu sme mohli až keď sme povedali správne heslo a vypili chechtavú vodu. Splniť sme museli viaceré úlohy, ktoré súviseli s indiánskymi rozprávkami. Až po ich splnení sme mohli hľadať vytúžený poklad. Zaspávali sme s plnými bruškami a pri peknej rozprávke. Veľká vďaka patrí pánovi Turócimu za chutné pizza tyčinky, pani Oncovej za fantastický koláčik a pani Hintošovej za zdravé jabĺčka. Samozrejme bez našich super pani učiteliek a tety Ivety by to nešlo. Ďakujeme Vám! Žiaci ZŠ s MŠ Župčany. Do galérie Noc s rozprávkou 2018 boli pridané fotografie.

 • Do galérie Plavecký výcvik boli pridané fotografie.

 • Riaditeľka ZŠ s MŠ v Župčanoch poskytuje podľa zákona č.245/2003 z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 150 ods.5, v súlade s Vyhláškou MŠVV a Š č.231/2009 Z.z. v znení vyhlášky MŠVV a Š č.518/2010, podľa § 3 ods.10

  na deň 12.3.2018 riaditeľské voľno pre prevádzku ZŠ a MŠ

  na základe upozornenia VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice z dôvodu naplánovaného prerušenia distribúcie elektriny. Prevádzka ZŠ a MŠ bude pokračovať 13.3.2018.

 • 7.3. - školské kolo Hviezdaslavovho Kubína,

  16.- 17.3. - Noc s rozprávkou,

  19.3. - medzinárodná matematická súťaž Klokan,

  22.-23.3. - okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína,

  26.3.- návšteva Obecnej knižnice.

 • Jarné prázdniny začínajú v pondelok 26. februára a končia v piatok 2. februára 2018. Vyučovanie začne v pondelok 5. marca 2018.

  Prajeme Vám pekné prežitie jarných prázdnin a načerpanie nových síl do učenia!

 • Do galérie Divadlo Cililing boli pridané fotografie.

  Dnes 16.2.2018 nás navštívilo divadlo Cililing s rozprávkou Soľ nad zlato. Tentokrát sme mali možnosť zažiť rozprávku podanú s hviezdnym obsadením, a to s Aničkou Sakmárovou, ktorú poznáme z veľmi aktuálneho seriálu Oteckovia a hercom Danielom Strakom. Ďakujeme.

 • Do galérie VÝTVARNÁ SÚŤAŽ ANJEL VIANOC 2018 boli pridané fotografie.

  V decembri 2017 sme sa zúčastnili výtvarnej súťaže Anjel Vianoc 2017. V kategórii 1.stupeň ZŠ nás úspešne reprezentovala Tamarka Antolová.

 • Do galérie Zimné hry boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Župčany 171
  Župčany 171
  08001 Prešov
 • ZŠ +421 517747470
  MŠ +421 517714896

Fotogaléria