Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Hudobná výchova HUV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBA
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Telesná a športová výchova TSV
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Župčany 171
    Župčany 171
    08001 Prešov
  • ZŠ +421 517747470
    MŠ +421 517714896

Fotogaléria